Płatności

Od 01.01.2017r. Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku zostało przekształcone w Publiczne Przedszkole Fiku Miku.

 

 

Pobyt dziecka 5 godzin dziennie tj. od 7:00 do 12:00 bezpłatny, dopłata za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę ponad wymiar 5 godzin wynosi 1zł, natomiast w przypadku rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+, opłata wynosi 0,50zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 

Stawka żywieniowa dzienna wynosi 13 złotych, obejmuje:

 

I śniadanie, II śniadanie, obiad dwu daniowy z kompotem, podwieczorek.

Istnieje możliwość dostosowania diety do potrzeb dziecka. W takiej sytuacji stawka żywieniowa dzienna wynosi 15 złotych.

Płatność za catering jest do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu rozliczenia za poprzedni miesiąc.

 

 

Czesne i inne opłaty należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto: ING Bank Śląski S.A.

 

56 1050 1445 1000 0090 8012 2089

 

Publiczne Przedszkole Fiku Miku, ul. Gwieździsta 7; 30-383 Kraków